Klage sendt til Fødevarestyrelsen ang. Kontrolbesøg d 29 november 2023, da smileyen er givet på baggrund af en utilsigtet administrativ fejl.:
Klage over afgørelse af fv 29 nov 2023
Kontrolrapport fra Kontrolbesøg d 29 november 2023:
Fødevarekontrol 30 nov 2023 side 1
Find smiley:
https://www.findsmiley.dk/112531